Biuro Rozliczeń Rachunkowych ETIUDA powstało w 2001 roku.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze podatkowej, księgowej, finansowej oraz kadrowo - płacowej firm. Nasze usługi skierowane są do wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Celem naszej firmy jest kompleksowa obsługa w zakresie rachunkowości małych i średnich przedsiębiorstw.

Posiadamy uprawnienia Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Oferujemy wysokiej jakości usługi w zakresie rachunkowości i podatków gwarantowane przez wiedzę i doświadczenie naszej załogi. Systematyczne szkolenia naszych pracowników pozwalają sprostać wymaganiom zmieniającego się prawa podatkowego, rachunkowego i gospodarczego.

Staramy się wychodzić na przeciw oczekiwaniom naszych klientów. Gwarantujemy miłą atmosferę oraz fachową obsługę. Jednocześnie gwarantujemy elastyczność w dostosowaniu usług do indywidualnych potrzeb klientów.

oferta kontakt
 
 
+48 512 299 923
 

oferta

 
wstęp kontakt

Gwarantujemy terminowe i prawidłowe rozliczenia z budżetem państwa przy jednoczesnej optymalizacji obciążeń podatkowych.

Po udzieleniu stosownego pełnomocnictwa reprezentujemy interesy naszych Klientów przed Urzędem Skarbowym, Urzędem Kontroli Skarbowej, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i innymi organami administracji państwowej.

W ramach prowadzonej działalności oferujemy:

 • Prowadzenie wszystkich rodzajów ewidencji księgowych
 • Sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Kontrolę ksiąg rachunkowych oraz sprawdzenie poprawności sporządzenia sprawozdań finansowych
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej (konsultacje z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, stworzenie i aktualizowanie ubezpieczeniowej bazy danych każdego pracownika, miesięczne naliczanie i rozliczanie płac)
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS oraz ich przekaz elektroniczny
 • Sporządzanie zakładowych planów kont oraz polityki rachunkowości
 • Prowadzenie rejestrów zakupów i sprzedaży VAT
 • Ustalenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i rozliczanie podatku VAT oraz sporządzanie i przekazywanie do US miesięcznych deklaracji podatkowych, a także sporządzanie zeznań rocznych
 • Przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz innych ewidencji wymaganych przepisami
 • Sporządzanie przewidzianych przepisami sprawozdań statystycznych
 • Doradztwo w sprawach finansowych, księgowych i podatkowych w zakresie wynikającym z umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

kontakt

 
+48 512 299 923
 

 

ETIUDA sp.z o.o., Biuro Rozliczeń Rachunkowych

30-526 Kraków

ul. Czyżówka 14, lok. 2.09

woj. małopolskie

 

telefony:+48 512 299 923

mail:biuro@etiuda.pl

wstęp oferta

projekt i realizacja: domenareklamy.pl